ვებინარები

Strategic Account Management 2.0
150 ლარი
სიყვარულის ფსიქოლოგია
40 ლარი
HR მენეჯმენტი
80 ლარი
ტალანტების მართვა
250 ლარი

დასრულებული ვებინარები

ალგორითმული აზროვნება
125 ლარი
პროგრამირება
125 ლარი
ინგლისური ენა - 5-6 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
125 ლარი
ალგორითმული აზროვნება
125 ლარი
პროგრამირება
125 ლარი
ინგლისური ენა - 5-6 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
125 ლარი
ორიენტირება კლიენტზე
20 ლარი
ექსელის კურსი
150 ლარი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
125 ლარი
ალგორითმული აზროვნება
125 ლარი
პროგრამირება
125 ლარი
ინგლისური ენა - 5-6 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
125 ლარი
ალგორითმული აზროვნება
125 ლარი
პროგრამირება
125 ლარი
ინგლისური ენა - 5-6 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
125 ლარი
სატესტო ვებინარი
0 ლარი
ალგორითმული აზროვნება
125 ლარი
პროგრამირება
125 ლარი
ინგლისური ენა - 5-6 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
125 ლარი
ალგორითმული აზროვნება
125 ლარი
პროგრამირება
125 ლარი
ინგლისური ენა - 5-6 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
125 ლარი
ალგორითმული აზროვნება
125 ლარი
პროგრამირება
125 ლარი
ინგლისური ენა - 5-6 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
125 ლარი
ექსელის კურსი
100 ლარი
Facebook რეკლამის მართვა
150 ლარი
ინგლისური ენა - 6 კლასი
125 ლარი
პროგრამირება
125 ლარი
ინგლისური ენა - 5 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 6 კლასი
125 ლარი
ალგორითმული აზროვნება
125 ლარი
პროგრამირება
125 ლარი
ინგლისური ენა - 5 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
125 ლარი
GOOGLE ანალიტიქსი
70 ლარი
ინგლისური ენა - 6 კლასი
125 ლარი
პროგრამირება
125 ლარი
ინგლისური ენა - 5 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
125 ლარი
ინგლისური ენა - 6 კლასი
0 ლარი
პროგრამირება
0 ლარი
ინგლისური ენა - 5 კლასი
0 ლარი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
0 ლარი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
0 ლარი
ინგლისური ენა - 6 კლასი
0 ლარი
პროგრამირება
0 ლარი
ინგლისური ენა - 5 კლასი
0 ლარი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
0 ლარი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
0 ლარი
ინგლისური ენა - 6 კლასი
0 ლარი
პროგრამირება
0 ლარი
ინგლისური ენა - 5 კლასი
0 ლარი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
0 ლარი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
0 ლარი
ინგლისური ენა - 6 კლასი
0 ლარი
პროგრამირება
0 ლარი
ინგლისური ენა - 5 კლასი
0 ლარი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
0 ლარი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
0 ლარი
HR მენეჯმენტი
80 ლარი
Facebook რეკლამის მართვა
150 ლარი
GOOGLE ანალიტიქსი
70 ლარი
ექსელის კურსი
100 ლარი