ვებინარების ონლაინ პლატფორმა

სწავლა აღარ არის ძვირი

დასრულებული ვებინარები

კორპორატიული ტრენინგი TI'ME Georgia-ს გაყიდვების მენეჯერებისთვის!
Startup/მცირე ბიზნესის ეფექტური მართვა ექსელის დახმარებით
ტალანტების მართვა
კორპორატიული ტრენინგი ალიანს ჯგუფისთვის
ექსელის კურსი
HR მენეჯმენტი
თანამედროვე გაყიდვები და ურთიერთობის ხელოვნება
როგორ ავუმაღლოთ მოსწავლეს სწავლის მოტივაცია
სტრესის დაძლევის ხელოვნება
რესურსთა სკივრი - საკუთარი თვითღირებულების აღმოჩენის ვებინარი
როგორ გავთავისუფლდეთ მტანჯველი სიყვარულისგან და მოვიპოვოთ ბედნიერება პირად ურთიერთობებში
სიყვარულის ფსიქოლოგია
თვითშეფასება, მედიტაცია და ქარიზმა
როგორ შევცვალოთ არასასურველი მდგომარეობების კოდი
რეკრუტინგი და კომუნიკაცია
პერსონალური ბრენდინგი და გაყიდვების უნარ-ჩვევები
ალგორითმული აზროვნება
პროგრამირება
ინგლისური ენა - 5-6 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 5-6 კლასი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
“ეფექტური CV და გასაუბრების თანამედროვე ტექნიკები”.
მათემატიკური ლოგიკა - 2კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 4 კლასი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
საჩუქრად მასტერკალსები კომპანიებს
ქალის ფსიქოლოგიური უპირატესობები
ალგორითმული აზროვნება
პროგრამირება
ინგლისური ენა - 5-6 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 5-6 კლასი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 2კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 4 კლასი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
ორიენტირება კლიენტზე
„დაკარგული კლიენტების უკან დაბრუნება"
წარმატებული სააზროვნო სტრატეგიები
მზადება ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის ქართულ ენასა და ლიტერატურაში
ინგლისური ენა - 4 კლასი
აგრობიზნესის მასტერკლასი
ალგორითმული აზროვნება
პროგრამირება
ინგლისური ენა - 5-6 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 5-6 კლასი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 2კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 4 კლასი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
ალგორითმული აზროვნება
პროგრამირება
ინგლისური ენა - 5-6 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 5-6 კლასი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 2კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 4 კლასი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
ფორს მაჟორის გავლენა საქართველოს შრომით- სამართლებრივ ბაზარზე
სატესტო ვებინარი
მომხმარებელთა ხარისხიანი მომსახურება და ეფექტური გაყიდვები
ჯანსაღი ურთიერთობების ფსიქოლოგია
ალგორითმული აზროვნება
პროგრამირება
ინგლისური ენა - 5-6 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 5-6 კლასი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 2კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 4 კლასი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
ალგორითმული აზროვნება
პროგრამირება
ინგლისური ენა - 5-6 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 5-6 კლასი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 2კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 4 კლასი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
ალგორითმული აზროვნება
პროგრამირება
ინგლისური ენა - 5-6 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 5-6 კლასი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 2კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 4 კლასი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
ექსელის კურსი
Facebook რეკლამის მართვა
ინგლისური ენა - 6 კლასი
ალგორითმული აზროვნება - 4 კლასი
პროგრამირება
ინგლისური ენა - 5 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 5-6 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 2კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 4 კლასი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
ინგლისური ენა - 6 კლასი
ალგორითმული აზროვნება
პროგრამირება
ინგლისური ენა - 5 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 5-6 კლასი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 2კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 4 კლასი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
GOOGLE ანალიტიქსი
ინგლისური ენა - 6 კლასი
ალგორითმული აზროვნება - 4 კლასი
პროგრამირება
ინგლისური ენა - 5 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 5-6 კლასი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 2კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 4 კლასი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
ინგლისური ენა - 6 კლასი
ალგორითმული აზროვნება - 4 კლასი
პროგრამირება
ინგლისური ენა - 5 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 5-6 კლასი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 2კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 4 კლასი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
ინგლისური ენა - 6 კლასი
ალგორითმული აზროვნება - 4 კლასი
პროგრამირება
ინგლისური ენა - 5 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 5-6 კლასი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 2კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 4 კლასი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
როგორ ვმართოთ და როგორ დავძლიოთ კრიზისი ისე რომ დავრჩეთ „ჩემპიონები“
ინგლისური ენა - 6 კლასი
ალგორითმული აზროვნება - 4 კლასი
პროგრამირება
ინგლისური ენა - 5 კლასი
ციფრული მარკეტინგი მოსწავლეებისთვის
მათემატიკური ლოგიკა - 5-6 კლასი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 2კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 4 კლასი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
ბავშვის განვითარების ფსიქოლოგია
მომხმარებელთა ხარისხიანი მომსახურება და ეფექტური გაყიდვები
ინგლისური ენა - 6 კლასი
ალგორითმული აზროვნება - 4 კლასი
პროგრამირება
ინგლისური ენა - 5 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 5-6 კლასი
ინგლისური ენა - 4 კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 2კლასი
მათემატიკური ლოგიკა - 4 კლასი
ინგლისური ენა - 3 კლასი
HR მენეჯმენტი
სწრაფად დამახსოვრების ტექნიკები
ემოციური ინტელექტის განვითარება
ლიტერატურით თვითშემეცნება
"სახლიდან მუშაობა" - ჩემი გამოცდილება
ლიტერატურა და წიგნიერება(5)
ლიტერატურა და წიგნიერება(4)
ლიტერატურა და წიგნიერება (3)
ლიტერატურა და წიგნიერება(2)
ლიტერატურა და წიგნიერება (1)
Facebook რეკლამის მართვა
GOOGLE ანალიტიქსი
ექსელის კურსი