ფორს მაჟორის გავლენა საქართველოს შრომით- სამართლებრივ ბაზარზე

20 ლარი

რეგისტრაცია
 • ფორს მაჟორის გავლენა საქართველოს   შრომით- სამართლებრივ ბაზარზე

   

  ვებინარის ხანგრძლივობა: 1 საათი 30 წუთი

  ვებინარის თარიღი: 21.05.2020

  ვებინარის დაწყების დრო: 19:00

  ვებინარის ღირებულება: 20 ლარი

   

  სესია განკუთვნილია:

  იურისტებისა და არაიურისტებისთვის, დასაქმებულებისა და დამსაქმებლებისთვის, რომლებსაც ფორს-მაჟორული ვითარებიდან გამომდინარე შეექმნათ გარკვეული სახის პრობლემები შრომითი ხელშეკრულების პირობების შესრულებასთან დაკავშირებით და არსებული მდგომარეობიდან გამოსავლის ძიებაში არიან.

  კურსის/ვებინარის კომპონენტები(სილაბუსი):

  • COVID-19 და შრომითი ურთიერთობები;
  • რას ნიშნავს ფორს - მაჟორი და რა შემთხვევები შეიძლება ჩაითვალოს ფორს მაჟორად;
  • რას უნდა ელოდენ და რა უნდა გაითვალისწინონ მხარეებმა;
  • როგორ და რა რეჟიმში შეიძლება გააგრძელონ მხარეებმა შრომითი ურთიერთობები ფორს-მაჟრულ გარემოებაში;
  • შესაძლებელია თუ არა შრომითი ურთიერთობების შეჩერება და რა დროს ითვლება შრომითი ურთიერთობა შეჩერებულად;
  • ანაზღაურებადია თუ არა შეჩერებული შრომითი ურთიერთობა;
  • დისტანციური შრომითი ურთიერთობა და მისი ანაზღაურების წესი. 

   

  ინფორმაცია ტრენერის შესახებ:

  კურსს წარუძღვება GG Legal-ის წამყვანი იურისტი, შრომის სამართლის ექსპერტი - ნანი კოხოძე.

  მას აქვს პროფესიული საქმიანობის 5 წლიანი გამოცდილება, მათ შორის ტრენინგებისა და განვითარების სფეროში.

  ნანი საერთაშორისო სამართლის მაგისტრია (პოლონეთი, ვისტულას უნივერსიტეტი), ჩატარებული აქვს არაერთი წარმატებული ტრენინგი და კონსულტაცია როგორც ბიზნეს, ასევე საჯარო სექტორში.

   

ტრენერი

ნანი კოხოძე