მომხმარებელთა ხარისხიანი მომსახურება და ეფექტური გაყიდვები

70 ლარი

რეგისტრაცია
 • მომხმარებელთა ხარისხიანი მომსახურება და ეფექტური გაყიდვები

   

   ვებინარის ხანგრძლივობა: 1 ვებინარი 2 საათი

   ვებინარის თარიღი: 16 და 17 მაისი

   ვებინარის დაწყების დრო: 17:00

   


  ვებინარის მიზანი:

  ვებინარის მონაწილეთათვის კლიენტების მომსახურების სტანდარტის გაცნობა და კლიენტების ეფექტური მომსახურებისა და გაყიდვების უნარების გაძლიერება
  ვებინარი განკუთვნილია:
  მათთვის, ვინც აპირებს დასაქმებას კლიენტების მომსახურების პოზიციებზე ნებისმიერ ბიზნეს სექტორში, აგრეთვე მათთვის, ვინც უკვე უშუალოდ ემსახურება კლიენტებს და აქვს სურვილი გაიღრმავოს ცოდნა მომსახურების სტანდარტების შესახებ - კლიენტების კმაყოფილების გაზრდის, გრძელ ვადაში მათი შენარჩუნებისა და გაყიდვების სტიმულირებისათვის

   

  ვებინარის შინაარსი:
   

  დღე 1
  1. კლიენტების ეფექტური მომსახურების მნიშვნელობა კომპანიისათვის
  2. მომსახურებისა და გაყიდვის ცნება
  3. თანამოაზრის პირამიდა
  4. საყიდლებზე გასვლის რეჟიმები
  5. გაყიდვების ეტაპები და გაყიდების ტექნიკა
  6. გაყიდვების დასრულების ტექნიკები
  7. მყიდველის ტიპები

  დღე 2

  1. მომხმარებლებთან ურთიერთობის ეტაპები და სტანდარტები
  a. კლიენტის მიღება
  b. პლუს მომსახურება
  2. მომხმარებლების ფსიქოლოგიური ტიპები (ტრანზაქციული ანალიზი)
  3. მომხმარებელი არ არის ყოველთვის მართალი
  4. რთულ მომხმარებლებთან ურთიერთობა.

   

  ინფორმაცია ტრენერის შესახებ:

  ზურაბ საბაშვილი

  • 18 წლიანი გამოცდილება მიკრო-საფინანსო და საბანკო სფეროში
  • შპს ,, დეკლარანტი,,
  • საბაჟოს დეკლარანტი (თბილისის საბაჟო) 1997 წელი - 2000 წელის
  • თიბისი ბანკი
  • ლომბარდის მენეჯერი (ბორჯომის ფილიალი) 2002 წელი - 2002 წელი
  • თიბისი ბანკი
  • მოლარე-ოპერატოტი (ბორჯომის ფილიალი) 2003 წელი – 2003 წელი
  • თიბისი ბანკი
  • სესხის ოფიცრის თანაშემწე (ბორჯომის ფილიალი) 2003 წელი – 2003 წელი
  • ვორლდ ვიჟენ ინტერნეშიონალი
  • სესხის ოფიცერი (ბორჯომის ფილიალი) 2003 წელი – 2004 წელი
  • შპს ,,მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედო,,
  • ფილიალის მართველი (ბორჯომის ფილიალი) 2004 წელი – 2005 წელი
  • ვიჟენ ფანდ კრედო ფონდი
  • რეგიონალური მენეჯერი ბორჯომ-ხაშურის ფილიალები 2005 წელი –2007 წელი
  • შპს ,,მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედო,,
  • რეგიონალური მენეჯრი ბორჯომ-ხაშურის ფილიალები 2007 წელი –2007 წელი
  • შპს ,,მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედო,,
  • მომსახურებისა და ხარისხის მენეჯერი (სტანდარტების შექმნა/დანერგვა, მონიტორინგი, მომსახურებისა და გაყიდვის ტრენინგები) 2010 წელი – 2014 წელი
  • ს/ს კრედო ბანკი - კრედო აკადემიის ტრენერი
  • ტრენერი (საბანკო პროდუქტები, მომსახურება და გაყიდვები, პრობლემური მსესხებლებთან ურთიერთობა)
  • 2014 წლის იანვარი - დღემდე.

   

ტრენერი

ზურაბ საბაშვილი