მზადება ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

150 ლარი

რეგისტრაცია
 • მზადება ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

   

  ვებინარის ხანგრძლივობა : 6 კვირა, კვირაში 2-ჯერ, თითო აკადემიური საათი;

  ვებინარის თარიღი : 26.05.2020 - 02.07.2020;

  ვებინარის დაწყების დრო: 18:00;

  ვებინარის ღირებულება : 150 ლარი;

  ვებინარის ჩატარების დღეები: სამშაბათი,  ხუთშაბათი.

   

  კურსი განკუთვნილია:

  აპლიკანტისთვის, რომელიც 2020 წელს აპირებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებას.

   

  კურსის/ვებინარის კომპონენტები(სილაბუსი):

   

  იგი ითვალისწინებს სწავლებას 3 მიმარულებით (ეროვნული გამოცდის მოთხოვნის შესაბამისად):

  I. ტექსტის რედაქტირება;

  II. არგუმენტირებული ესე;

  III. მხატვრული ტექსტის ანალიზი.

  კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

  • ლექსიკოლოგია, სტილისტიკა, მორფოლოგია, სინტაქსი, პუნქტუაცია (პრაქტიკული გრამატიკის საკითხები);

  • მხატვრული ტექსტის ანალიზისთვის აუცილებელი ლიტერატურისმცოდნეობითი ტერმინები;

  • ლიტერატურული პროცესის ძირითადი ეტაპები, ლიტერარატურული ჟანრები და მათი წარმომადგენლები (პროგრამით გათვალისწინებულ მწერალთა ნაწარმოებების მიმოხილვა) .

   

  ინფორმაცია კურსის ავტორის შესახებ:

   

  სოფიო ქიტესაშვილი

  ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი, ქართული ენისა და ლიტერატურის წამყვანი პედაგოგი.

ტრენერი

სოფიო ქიტესაშვილი