ექსელის კურსი

63 ლარი

რეგისტრაცია
 •             ვებინარი განკუთვნილია მხოლოდ უნიქარდის                                                       მომხმარებლებისთვის

   

                                         ექსელის კურსი

   

  ვებინარის ხანგრძლივობა : 2 საათი

  ვებინარის თარიღი : 15.06.2020 - 25.06.2020

  ვებინარის დაწყების დრო: 20:00

  ვებინარის ღირებულება :79 ლარი (უნიქარდის მომხმარებლები ისარგებლებენ 20%-ანი ფასდაკლებით და გადაიხდიან 63 ლარს)

  ვებინარის ჩატარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი.

  ვისთვის არის ჩვენი კურსი:

  ჩვენი კურსი გათვლილია როგორც დამწყებ, ასევე საშუალო დონის ექსელის მცოდნე მსმენელთათვის.

  პროგრამა ექსელის კურსის აღწერა:

  • ექსელის მიმოხილვა და ინტერფეისის გაცნობა
  • ექსელის საბაზისო ბრძანებების შესწავლა
  • მონაცემების შეყვანა/რედაქტირება
  • მონაცემების სორტირება/ფილტრაცია
  • მონაცემების ფორმატირება
  • ექსელის ბეჭდვის ფუნქციები
  • დიაგრამების აგება/რედაქტირება
  • სხვადასხვა სირთულის ფორმულებთან მუშაობა
  • ცხრილების აგება
  • მოცულობითი ცხრილების მართვა
  • პრაქტიკული ამოცანები/მაგალითები

  სად და როგორ შეიძლება გამოიყენოთ ჩვენთან მიღებული ცოდნა:

  ჩვენი კურსის მიზანია შეგასწავლოთ ექსელის საბაზისო და მრავალ-ფუნქციური ფორმულების გამოყენება, მონაცემების შეგროვება, ორგანიზება, კლასიფიცირება, დასტრუქტურება, სისტემატიზაცია, პირველადი დამუშავება, გაანალიზება, მარტივი და რთული გამოთვლების ჩატარება.

  სასწავლო პროგრამა ასევე გულისხმობს იმ ცოდნის მიღებას, რომელსაც აქტიურად იყენებს ნებისმიერი მიმართულების განსაკუთრებით კი მცირე და საშუალო ბიზნესის სხვადასხვა სპეციალისტი, როგორიცაა ფინანსისტი, ბუღალტერი, აუდიტორი, გაყიდვების მენეჯერი, შესყიდვების სპეციალისტი, საშუალო რგოლის მენეჯერი და ზოგადად ყველა, ვისაც საქმე აქვს რიცხვით და არა მარტო რიცხვითი მონაცემების დამუშავებასთან და ანალიზთან. ჩვენი ექსელის კურსის მეშვეობით ნებისმიერი სტარტ აპ ან ზოგადად ბიზნესის მფლობელი მარტივად შეძლებს, სხვადასხვა პროდუქციაზე გამოთვალოს თვითღირებულება, საბაჟო და/ან ტრანსპორტირების ხარჯი, სახელფასო უწყისების შედგენა/გამოთვლა. მომხმარებლების ბაზების შექმნა, სტრუქტურირება, ფილტრაცია და ა.შ.

  ტრენერის შესახებ:

  ირაკლი ჩხენკელი                                                                              

  13 წელი სამუშაო გამოცდილება საფინანსო ინსტიტუტებში

  • 9 წელი საშუალო რგოლის მენეჯერი
    • 6 წელი საკრედიტო განყოფილების უფროსი
    • 3 წელი პრობლემური აქტივების მართვის და საკრედიტო მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელი
   • ს.ს „პროკრედიტ ბანკი“-ს ფრანკფურტის საშუალო რგოლის მენეჯერების გადამზადების სემინარის კურსდამთავრებული

  ს.ს. „ქართული კრედიტ“-ში შიდა შემსწავლელი კურსის ტრენერი

ტრენერი

ირაკლი ჩხენკელი