სტრესის დაძლევის მეთოდები

32 ლარი

რეგისტრაცია
 •                    ვებინარი განკუთვნილია მხოლოდ უნიქარდის                                                         მომხმარებლებისთვის

   

  სტრესის დაძლევის მეთოდები

   

  ვებინარის ხანგრძლივობა: 2 ვებინარი - სულ 4 საათი (თითო 2-2 საათიანი ვებინარი)

  ვებინარის თარიღი: 06.07.2020 - 07.07.2020

  ვებინარის დაწყების დრო: 20:00

  ვებინარის ღირებულება: 40 ლარი (უნიქარდის მომხმარებლები ისარგებლებენ 20%-ანი ფასდაკლებით და გადაიხდიან 32 ლარს)

  განკუთვნილია ყველა დაინტერესებული პირისთვის, ვინც მზადაა პოზიტიური ცვლილებების შესატანად საკუთარ ცხოვრებაში.

   

  ვებინარის მიზანია:

  დაეხმაროს თითოეულ მონაწილეს სტრესული სიტუაციების გადამუშავებაში, დაძლევაში და ეფექტური სტრატეგიების შექმნაში.

   

  ვებინარის თემები:

   

  ვებინარის თეორიული ნაწილი:

   

  • რა არის სტრესი;
  • სტრესი და ნეგატიური ემოციები;
  • ადამიანის ფსიქიკა -  რა არის მისი დანიშნულება;
  • სხეული, ფსიქიკა და სტრესი;
  • სტრესის მოქმედების მექანიზმები;
  • სტრესი და ჩვენი ჰორმონები;
  • "ემოციური ბლოკები" ჩვენს სხეულში;
  • სტრესი და ჩვენი ცნობიერება;
  • სტრესი და ქვეცნობიერი სისტემა;
  • სტრესი და იმუნური სისტემა;
  • სტრესი და თვითრეგულაციის მექანიზმები;
  • რელაქსაციის და მედიტაციის როლი სტრესის დაძლევაში;

   

  ვებინარის პრაქტიკული ნაწილი:

   

  • თვითრეგულაციის ფსიქოლოგიური ტექნიკები ( 5 ტექნიკა);
  • შიშთან მუშაობა (ცნობიერ და ქვეცნობიერ დონეზე);
  • შფოთვასთან მუშაობა (ცნობიერ და ქვეცნობიერ დონეზე);
  • ნეგატიური მოლოდინების გადამუშავების ტექნიკა;
  • დაძაბულობის მოხსნა სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოტექნიკების გამოყენებით;
  • "ემოციურ ბლოკებზე" მუშაობა;
  • "ბედნიერების ჰორმონების" აქტივაცია;
  • სტრესის მენტალურ კომპონენტზე მუშაობა;
  • სტრესის ემოციურ კომპონენტზე მუშაობა;
  • სტრესის სხეულებრივ კომპონენტზე მუშაობა;
  • ნეგატიური ემოციების მეტაფორით გადამუშავების ტექნიკა;
  • მედიტაციური ტექნიკა "როგორ მივიღოთ რესურსი ჩვენივე ნეგატიური ემოციიდან".

   

  ვებინარის ბოლოს ყველა მონაწილე ინდივიდუალურად მიიღებს სპეციალურ მასალას, რომელიც მომავალში თითოეულ მონაწილეს საშუალებას მისცემს დამოუკიდებლად იმუშაოს საკუთარ თავზე და კიდევ უფრო გააუმჯობესოს მიღწეული.

   

  ვებინარის შედეგები:

   

  • მონაწილეები ისწავლია პრობლემის გადამუშავების ძალიან ეფექტურ მეთოდებს;
  • მიიღებენ ერთგვარ "სამოქმედო ალგორითმს" სტრესული სიტუაციებსი გადამუშავებისთვის;
  • აღმოაჩენენ მათთვის ეფექტურ მენტალურ სტრატეგიებს;
  • ისწავლიან საკუთარ ქვეცნობიერთან მუშაობას;
  • ისწავლიას სხეულის "მოსმენას" და მისგან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღებას;
  • შეძლებენ გადაამუშაონ ძველი სტრესული სიტუაციებიც კი;
  • რომლებიც შესაძლოა წლების განმავლობაში არ აძლევდათ მოსვენებას.

   

  ტრენერის შესახებ:

   

  ლელა სტურუა

   

  • ფსიქოლოგი
  • ფსიქოთერაპევტი
  • პირველი საერთაშორისო პროგრამის "ბიოსინთეზი საქართველოში" მონაწილე 
  • 8 საერთაშორისო სერთიფიკატის მფლობელი

   

ტრენერი

ლელა სტურუა