„დაკარგული კლიენტების უკან დაბრუნება"

80 ლარი

რეგისტრაცია
 •       „დაკარგული კლიენტების უკან დაბრუნება“.

  ვებინარის ხანგრძლივობა: 1 ვებინარი 2.5  საათი

  ვებინარის თარიღი:29 , 30 და 31 მაისი

  ვებინარის დაწყების დრო : 

  •  29 მაისი: 15:00
  •  30 მაისი: 15:00
  •  31 მაისი: 17:00

   

  ვებინარის ღირებულება : 80 ლარი

   

  ტრენინგი განკუთვნილია:

  მცირე ,საშუალო და მსხვილი ბიზნესის
  მფლობელებისთვის, სტარტაპერებისთვის, გაყიდვებისა და მომსახურების
  დეპატრტამენტის მენეჯერებისათვის. ნებისმიერი, ბიზნესით დაკავებული და
  დაინტერესებული პირებისათვის.

  ვებინარის შინაარსი :

  დღე 1.

  1. რა არის საჭირო იმისთვის ,რომ კლიენტებთან სწორი კომუნიკაცია

  გვქონდეს.

  2. საკომუნიკაციო ტექნიკები და მათი მართვა.

  3. ციფრული ტექნოლოგიების დახმარებით კლიენტთა შერჩევა -

  შენარჩუნების მეთოდოლოგია.

  4. კითხვების სწორად დასმის ტექნიკები ბიზნეს პროცესების დროს. (ონლაინ

  კითხვები)

  5. კრიზისებისთვის მზადყოფნის სისტემა და სტრატეგიების დაგეგმარება.

  6. კლიენტთა შენარჩუნება-დაბრუნების უნიკალური პირობების შემუშავება-

  შესრულების დაგეგმარება.


  დღე 2.

  1.ბიზნეს პროცესებისთვის ფსიქოლოგიური სტაბილურობა და

  მენტალური მდგრადობა.

  2. კლიენტთა კლასიფიკაცია

  3. კლიენტთა პრეტენზიების კლასიფიკაცია და მათი მართვა.

  4. ადამიანურ ფაქტორებან დაკავშირებული შეცდომების იდენტიფიკაცია

  და მათთან გამკლავების ტექნიკები.

  დღე 3.

  1. ბიზნეს პროცესების შესუსტების რეალური მიზეზების დადგენის

  ტექნიკები და მათი გამოვლენის ინსტრუმენტები.

  2.ვინ არის ბზნესში „დრაივერი“

  3. რა შემთხვევაში არ მიდიან და რა შემთხვევაში „ბრუნდებიან“

  კლიენტები?

  4. იაპონური მენეჯმენტის ასპექტები და მათი გენერირება არსებულ

  რეალობაში.

   

  ინფორმაცია ტრენერის შესახებ :

  ია ნიორაძე: სერთიფიცირებული ტრენერი, ჟურნალისტი და კომუნიკაციის
  სპეციალისტი. აქვს მრავალწლიანი ლექცია-სემინარების ჩატარების გამოცდილება
  მენეჯმენტისა და კომუნიკაციის მიმართულებით.
  წლების განმავლობაში მუშაობდა აქტიურ ჟურნალისტიკაში, იყო გაზეთ „დრო“-ს
  ჟურნალისტი, ჟურნალ "busness news" რედაქტორი, საგამომცემლო სახლის
  "Image brilliant" მთავარი რედაქტორის მოადგილე. ასევე სხვადასხვა დროს
  მუშაობდა ბიზნეს ანალიზისა და პროექტების მართვის პოზიციებზე. იგი არის
  ხვადასხვა პროექტის ავტორი და თანაავტორი, წარმატებით მართავს საკუთარ
  ბიზნესს, არის სატრენინგო ცენტრის „Seikodo” დამფუძნბელი, საავტორო
  ტრენინგ-მოდულის „იაზროვნე ჩემპიონივით“ ავტორი. მონაწილეობს
  საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტებსა და ტრენინგებში.

ტრენერი

ია ნიორაძე