კორპორატიული ტრენინგი TI'ME Georgia-ს გაყიდვების მენეჯერებისთვის!

0 ლარი

რეგისტრაცია
 • კორპორატიული ტრენინგი TI'ME Georgia-ს გაყიდვების მენეჯერებისთვის!


  თემატიკა: ეფექტური კომუნიკაცია და თვითმოტივაცია


  1. აღქმის თავისებურებები კომუნიკაციაში
  2.პროექციის როლი და ხელისშემშლელი ფაქტორები
  3.ეფექტური კომუნიკაციის ჯადოსნობა მომსახურების სფეროში
  4. რა გვიშლის ხელს თანამშრომლებთან ურთიერთობებში
  5. საიდან მოდის მოტივაცია
  6. პრაქტიკული სავარჯიშო

  ტრენერი:

  ხათუნა მდინარაძე
ტრენერი